Berita Jepang | Japanesestation.com

Hubungan atau pergaulan yang lancar tanpa masalah, baik dengan atasan maupun dengan rekan sekerja, tentunya akan semakin memuluskan pekerjaan kita.

050531_japan_cool_vmed_7a.grid-4x2Pertama-tama, di pagi hari ucapkanlah salam "Selamat pagi" dengan bersemangat. Bahasa Jepangnya: Ohayou gozaimasu. Tidak sopan bila hanya mengucapkan Ohayou saja tanpa gozaimasu kepada rekan sekerja ataupun kepada bawahan.

Ketika ingin menghargai usaha rekan kita, maka ucapkan Otsukare sama deshita!

Ketika akan pulang meninggalkan kantor lebih dulu daripada yang lain, ucapkanlah: Osaki ni shitsurei shimasu, artinya "Maaf, saya pulang duluan."

officejapanAda lagi ungkapan untuk menghargai usaha orang lain, yaitu Gokuro sama desu! atau "Terima kasih untuk pekerjaan yang baik." Tetapi ini hanya diucapkan oleh atasan kepada bawahannya. Kita tentu tidak boleh mengucapkan ungkapan tersebut kepada atasan.

Source: www3.nhk.or.jp